Ekoway.sk

+421 908 579 283

ekoway@ekoway.sk

Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti

EKOway s.r.o. 
Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 35 966 181 
DIČ: 2022090147
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38430/B

EKOway:

Tel.: +421 908 579 283, +421 908 579 273
e-mail: ekoway@ekoway.sk

Skartácia dokumentov:

Tel.: +421 915 11 06 56 
e-mail: info@skartacia.sk

Výkup papiera:

Tel.: +421 908 57 92 83 
e-mail: ekoway@ekoway.sk

Kontaktný formulár

Referencie

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
Client 9
Client 10
Client 11
Client 12