LIKVIDÁCIA ARCHÍVOV

ZABEZPEČÍME PRE VÁS ENVIROMENTÁLNU LIKVIDÁCIU ARCHÍVOV. ZBAVÍME VÁS
VYRADENÝCH REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV BEZ TRVALEJ ARCHÍVNEJ HODNOTY

Image
 • Vykonáme obhliadku vášho archívu
 • Vyhodnotíme archív z hľadiska recyklovateľnosti
 • Vypracujeme postup a cenovú ponuku
 • Pristavíme koše, prípadne kontajnery
 • Materiál určený na likvidáciu naložíme a odvezieme
 • Separujeme jednotlivé typy papiera a materiály nepapierovej povahy (šanón, kartón, euroobal, tvrdý papier, kriedový papier, lamino, kovová väzba…)
 • Zabezpečíme likvidáciu zvyškových materiálov archívu
 • Zoskartujeme dokumenty (ak sa jedná o materiály citlivej povahy)
 • Zhodnotime jednotlivé typy papiera v procese recyklácie
 • Vyhotovíme doklad o zoskartovaní a následnom zhodnotení skartačnej drte (ak si klient želal materiál zoskartovať)
 • Vyhotovíme doklad o zhodnotení papiera získaného separáciou archívu
Image
Image

Máte záujem o služby EKOway? Prejdite k objednávke alebo nám jednoducho zavolajte. Kontakt