PREDAJ A PRENÁJOM SEPARAČNÝCH NÁDOB

BUĎTE ZODPOVEDNÍ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU. RECYKLAČNÉ NÁDOBY VÁM UĽAHČIA
TRIEDENIE ODPADU
Image

Výroba, spotreba aj následné zneškodňovanie odpadu sú prirodzenou súčasťou „životného cyklu“ všetkých vecí. V súvislosti s triedením odpadu je kľúčovou časťou zneškodňovanie odpadu, pri ktorom máme možnosť zneškodňovať odpad v súčasnosti najbežnejšími spôsobmi – skládkovaním, spaľovaním a skladovaním.

Existujú však aj iné, „zelené“, možnosti zneškodňovania odpadu. Z mnohých aspektov prijateľnejšími spôsobmi zneškodňovania odpadu sú znovupoužívanie a recyklácia. Pri znovupoužívaní sa vracajú „odpady“ (po úpravách či opravách) naspäť k spotrebiteľovi. Recyklácia zase umožňuje návrat druhotných surovín do výroby, čím sa šetrí energia, práca, ale aj prvotné suroviny.

Sú to práve naše separačné nádoby, ktoré vám pomôžu s triedením odpadov.

Papier


  • celková ročná spotreba papiera na obyvateľa SR je 67,4 kg
  • recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov
  • recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75% a vody o 35%

Sklo


  • sklo je biologicky neaktívny materiál - v prírode sa rozkladá veľmi dlho - až 4000 rokov
  • je možné ho dobre a donekonečna recyklovať – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti
  • pre správnu recykláciu je nutné sklo dôsledne triediť (vrchnáky, gumy, korky, keramika, porcelán, zrkadlá ani žiarivky do separačných nádob na sklo nepatria)

Plasty


  • plasty sa vyrábajú z ropy, ktorá je neobnoviteľným prírodným zdrojom
  • v prírode sú vďaka svojim vlastnostiam plasty takmer nezničiteľné
  • plasty nie je v domácnostiach z hľadiska spracovania nutné umývať ani triediť, ale mali by sme čo najviac zmenšiť ich objem.
Image
Image

Máte záujem o služby EKOway? Prejdite k objednávke alebo nám jednoducho zavolajte. Kontakt