Používame najbezpečnejšiu metódu pri zachovaní plnej funkčnosti HDD pre ďalšie použitie, prípadne pre ďalši predaj PC alebo notebookov.

Ku každému takémuto vymazaniu vyhotovujeme protokol, ktorý spĺňa prísnu normu NIST-800-88.

Program pre zničenie dát na pevnom disku, USB flash disku či pamäťových kartách sa postará o to, aby ho už nebolo možné obnoviť. Potom môžeme dátové médium bez strachu predať alebo vyhodiť.

Princíp neobnoviteľného zmazania súborov spočíva v niekoľkonásobnom prepísaní obsahu súborov náhodnými znakmi a jeho skrátenie na nulovú dĺžku. Až potom príde na rad zmazanie operačným systémom.

Referencie