• Vykonáme obhliadku vášho archívu
  • Vyhodnotíme archív z hľadiska recyklovateľnosti
  • Vypracujeme postup a cenovú ponuku
  • Pristavíme koše, prípadne kontajnery
  • Materiál určený na likvidáciu naložíme a odvezieme
  • Separujeme jednotlivé typy papiera a materiály nepapierovej povahy (šanón, kartón, euroobal, tvrdý papier, kriedový papier, lamino, kovová väzba…)
  • Zabezpečíme likvidáciu zvyškových materiálov archívu
  • Zoskartujeme dokumenty (ak sa jedná o materiály citlivej povahy)
  • Zhodnotime jednotlivé typy papiera v procese recyklácie
  • Vyhotovíme doklad o zoskartovaní a následnom zhodnotení skartačnej drte (ak si klient želal materiál zoskartovať)
  • Vyhotovíme doklad o zhodnotení papiera získaného separáciou archívu

Referencie