View Larger Map

Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti

EKOway s.r.o. 
Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 35 966 181 
DIČ: 2022090147

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38430/B

Kontakt

EKOway:
Tel.: +421 908 579 283, +421 908 579 273
e-mail: ekoway@ekoway.sk

Skartácia dokumentov:
Tel.: +421 915 11 06 56 
e-mail: info@skartacia.sk

Výkup papiera:
Tel.: +421 908 57 92 83 
e-mail: ekoway@ekoway.sk

Referencie